Welkom

Tussen muziek en talen heb ik nooit kunnen kiezen. Talen studeren via universiteit en zelfstudie was dan ook niet genoeg, er moest een conservatoriumstudie klassieke zang (sopraan) aan te pas komen om mij werkelijk gelukkig te maken. Na mijn studie Frans heb ik als tolk/vertaler en secretaresse gewerkt, tot ik de moed vond om mijn hart te gaan volgen en van muziek mijn levensdoel te maken. De keuze voor zang (de perfecte combinatie van taal en muziek) lag toen voor de hand. Behalve voor klassieke muziek heb ik ook altijd een zwak gehad voor traditionele volksmuziek, met name die van de Balkan. Verder laat ik me graag door anderen, zoals mijn leerlingen, inspireren om mijn horizon te verbreden met andere muziekgenres.

Naast het geven van zangles in mijn eigen zanglespraktijk en stemvorming aan koren/groepen, geef ik recitals en houd ik me bezig met vertalingen in het algemeen en met gespecialiseerde vertalingen voor zangers, koordirigenten en andere musici, desgewenst met uitgebreide fonetische transcripties, woord-voor-woord-vertalingen, uitspraakhulp en dictielessen (Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Grieks, Portugees, Duits en Roemeens)Welcome

Between music and languages I have never been able to choose. Studying languages through university and self-study was therefore not enough to really make me happy, it took a conservatory study of classical singing (soprano) to achieve that. After my French studies I worked as a interpreter/translator and as a secretary before I found the courage to follow my heart and make music my life goal. My choice for a singing career - the perfect combination of music and language - was then only logical. I always had a soft spot not only for classical music, but also for traditional folk music, especially from the Balkans. Besides I often let other people, like my students, inspire me to broaden my horizon with other musical genres.

Besides teaching singing in my practice at home and to choirs and groups, and giving recitals, I make translations, in the general area as well as specialized translations for singers, choir directors and other musicians, if required with detailed phonetical transcriptions, word-for-word translations, assistence with pronounciation and diction lessons (Dutch, English, French, Italian, Greek, Portuguese, German and Romanian).